Betala för extra läxhjälp?

Det är inte ovanligt att varje elev har något ämne som denne finner extra svårt. Jag minns själv min skolgång och det var framförallt ämnena som man var duktig i som var roligast, och det är inte så konstigt att förstå. Om man känner att man har svårare än sina klasskamrater så tappar man lätt intresset för det ämnet även om det egentligen skulle vara roligt.

Jag har funderat på att betala för att mina barn ska få extra läxhjälp efter skolan om de har något ämne som de tycker är svårt. Detta är givetvis inte gratis men heller inte orimligt dyrt för att säkra att mina barn lyckas bättre i skolan.

Genom att på ett roligt sätt sätta sig in i de svåra ämnena och få hjälp av lärare som inte bara försöker mata in fakta utan faktiskt försöker göra lärandet till något kul och på så sätt motivera mitt barn. Motivationen leder till ökat intresse och med de nya kunskaperna har helt plötsligt andra förutsättningar satts.

En intressant aspekt i detta är dock att om man tycker något är svårt för att klasskamraterna är bättre så definierar man alltså sina egna kunskaper och förutsättningar jämfört med andra. Eftersom det praktiskt taget är omöjligt att upprätthålla en jämn nivå på alla elever så kommer det alltid att finnas elever som tycker något är svårt, bara för att de är sämre än de andra.

Jag har aldrig tänkt på det innan, men om man känner att man tillhör de bättre i klassen så har man större förutsättningar att lyckas i ämnet. Eftersom intresset automatiskt blir högre så lär man sig mer och om man är säker på sig själv så vågar man ta mer plats och syns då bättre av läraren. Allt detta leder till ett bättre betyg. Detta kräver givetvis att de bättre eleverna kan stimuleras med utmaningar annars är det stor risk att även de tappar intresse, precis som Lärarnas Nyheter tog upp.

Om läxhjälpen kan göra så att mitt barn kommer ikapp eller ännu bättre går förbi de befintliga klasskamraterna så ger jag mitt barn de rätta förutsättningarna för att lyckas. Det tråkiga är att om elever nu jämför sina kunskaper sinsemellan så kommer någon annan att ta en plats bland de osäkra? Det skulle alltså vara omöjligt att få alla i en klass att känna sig duktiga.

Nu överanalyserar jag givetvis, men det är ändå en intressant tanke. Jag måste se ur mitt barns perspektiv och om hon behöver extra hjälp så kommer jag se till att hon får det. Kan jag hjälpa henne så gör jag det, men det kan även vara aktuellt med betald läxhjälp efter skolan, eller någon intensivkurs under sommaren för att ge henne en försmak på kommande års ämne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *